Projekty

PROJEKTY ZREALIZOWANE


Tytuł: Nowoczesne Kino "Impresja" - zakup systemu sprzedaży biletów i sprzętu kinowego


Projekt zrealizowany w ramach: Programu Operacyjnego „ROZWÓJ KIN”

Priorytet 1. Modernizacja kin


Instytucja zarządzająca programem: Polski Instytut Sztuki Filmowej


Data umowy: 21.07.2016


Termin realizacji projektu: 25.07.2016 - 30.11.2016


Opis projektu: Celem zadania była poprawa warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej poprzez wzbogacenie profilu działalności Kina "Impresja" w Połańcu oraz wdrożenie nowego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów. W ramach projektu został zakupiony system sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z oprogramowaniem, mobilne stanowisko kontroli biletów i niezbędny kasowy sprzęt komputerowy z okablowaniem, serwer kinowy wraz z niezbędnym sprzętem serwerowym i gwarancją. Zakupiony sprzęt został zainstalowany, przeprowadzono wdrożenie, fiskalizację i szkolenie z serwisem.


Wartość projektu:


całkowita wartość projektu – 40 000,00 zł netto

kwota dofinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 20 000,00 zł nettoTytuł: KULTURA DLA CIEBIE - cykl działań kulturalnych

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KULTURA DOSTĘPNA

 

Instytucja zarządzająca programem: Narodowe Centrum Kultury

 

Data umowy: 22.09.2015

Termin realizacji projektu: 03.08.2015 - 31.12.2015

Opis projektu: Celem zadania było stworzenie ciekawej, bezpłatnej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Połaniec i nie tylko, pozbawionych możliwości bezpośredniego dostępu do teatru, opery, filharmonii i dóbr narodowych. Cykl spotkań z kulturą służył aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku. Projekt miał pokazać, że sztuka, muzyka klasyczna i teatr nie są nudne, nie ograniczają i nie tworzą barier dla nikogo. W ramach zadania zostało zrealizowane dziewięć interesujących wydarzeń kulturalnych: koncert muzyki filmowej, koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, koncert familijny Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, spektakl baletowopantomimiczny w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, dwa spektakle taneczne w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca oraz trzy spektakle teatralne z obsadą Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 61 157,28

kwota dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 53 834,65 zł

 

 

 

 

Tytuł: DOŁĄCZ DO GRY!

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży "FARMA".

 

Wnioskodawca: Centrum kultury i Sztuki w Połańcu

 

Bezpośredni realizator projektu: Połaniecki Klub Miłośników Gier i Fantastyki

 

Data umowy: 20.06.2015

Termin realizacji projektu: 03.08.2015 - 31.12.2015

 

 

Opis projektu: Głównym celem projektu była interwencja w lokalne społeczeństwo i stworzenie cyklu ciekawych inicjatyw opartych na fantastyce. Zadanie miało na celu wprowadzenie uczestników w świat szeroko pojętej fantastyki i gier bez prądu. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwie Gry Terenowe, rozgrywki w Laser Strike (elektroniczny paintball na podczerwień), warsztaty plastyczne "Maski Fantasy". Największym działaniem, podsumowującym projekt był dwudniowy konwent fantastyki - II Inwazja Grania w Połańcu. Na konwent składał się:games room z około 200 grami planszowymi, strefa gier i zabaw dla dzieci, salon gier video ze starymi konsolami, komputerami i automatami, rozgrywki na konsoli na kinowym ekranie, sesje RPG, prelekcje, Przegląd Niezależnych Polskich Filmów Fantastycznych oraz wystawy "Maski Fantasy" i "Pixel art". Przez całą noc uczestnicy rozgrywali partię w gry planszowe, strategiczne, video, elektroniczny paintball, pojedynki bezpieczną bronią białą.

 

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 4 724,96 zł

 

kwota dofinansowana – 3 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Tytuł: NA FOLKOWO W CENTRUM KULTURY I SZTUKI - CYKL DZIAŁAŃ INSPIROWANYCH FOLKIEM

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 27.02.2015

Termin realizacji projektu: 05.09.2014 – 18.03.2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: Operacja składała się z trzech działań kulturalnych: Akademii Sztuki Ludowej tj cyklu dziesięciu różnych warsztatów artystycznych inspirowanych folkiem, Przeglądu Twórców Nieprofesjonalnych w formie wystawy podsumowującej cykl warsztatów artystycznych oraz Widowiska teatralno - muzycznego "Pasiak Świętokrzyski". Uczestnicy projektu mieli możliwość wykonać szereg przedmiotów, ozdób i bibelotów podczas warsztatów z papieroplastyki, filcowania, koronkarskich, bibułkarstwa artystycznego, malowania na jedwabiu, robienia świec, biżuterii z surowców naturalnych, malowania parasoli i wykonywania biżuterii z sutaszu.Wykonane prace zostały zaprezentowane w formie wystawy. Dodatkowo w Przeglądzie Twórców Nieprofesjolnych wzięli udział artyści amatorzy - rękodzielnicy z terenu powiatu.Widowisko teatralno - muzyczne przygotowane zostało w oparciu o stare obrzędy i zwyczaje świętokrzyskie. Spektakl łączący słowo mówione z pieśniami ludowymi i tańcem ukazał piękno ziemi świętokrzyskiej.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 29 281,19 zł

kwota dofinansowana – 20 000,00 zł


Tytuł: ZAKUP SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO, MUZYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO DO PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 19.09.2014

Termin realizacji projektu: 23.05.2014 – 22.12.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: Operacja polega na zakupieniu sprzętu muzycznego, fotograficznego i komputerowego. Zakupiony w ramach operacji nowy, profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt pozwoli na rozwinięcie lokalnego radia, stworzenie lepszych warunków do pracy przy prowadzeniu strony w tym galerii fotograficznej oraz filmowej. Zakupiony sprzęt pozwoli również na zwiększenie zasięgu prowadzonej już działalności i znacznie poprawi jakość usług informacyjnych.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 31 777,35 zł

kwota dofinansowana – 20 000,00

 

 

 

 

 

Tytuł: DNI KULTURY POŁANIECKIEJ „MUZYKA WSZECH CZASÓW” - DWUDNIOWA IMPREZA KULTURTALNA

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 19.09.2014

Termin realizacji projektu: 23.05.2014 – 20.11.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji została zorganizowana dwudniowa impreza kulturalna, która w pełni przybliżyła szeroko pojętą kulturę w tańcu, muzyce, sztuce, literaturze, teatrze. Tematem tegorocznych Dni Kultury Połanieckiej była „Muzyka Wszech Czasów”, która od zawsze łączy pokolenia i wpływa na świadomość kulturalną i społeczną ludzi. Przygotowane w ramach operacji działania pozwoliły uczestnikom „poczuć” muzykę z każdej strony.

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 75 661,58 zł

kwota dofinansowana – 20 000,00 zł

 

 

 

Tytuł: SOŁECKIE WYDARZENIA KULTURALNE

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 12.09.2014

Termin realizacji projektu: 23.05.2014 – 20.10.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: Operacja obejmuje organizację na terenie gminy Połaniec trzech, plenerowych imprez pod wspólnym hasłem "Sołeckie Wydarzenia Kulturalne". Biesiada Połaniecka „Noc świętojańska” nawiązywała do zwyczajów nocy Kupały. Festyn „Pożegnanie z truskawką” wiązał się z zakończeniem sezonu truskawkowego a Dożynki Gminne były formą podziękowania za zbiory i całoroczną pracę na roli.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 27 053,10

kwota dofinansowana – 20 000,00 zł

 

 

Tytuł: MUZYCZNE POPOŁUDNIA PRZY FONTANNACH - CYKL PLENEROWYCH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 22.07.2014

Termin realizacji projektu: 23.05.2014 - 20.10.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji w okresie letnim został zrealizowany cykl ośmiu plenerowych spotkań ze sztuką. Każde spotkanie miało swój niepowtarzalny klimat i charakter. W ramach zadania wystąpili wokaliści, zespoły muzyczne grające różną muzykę, zaprezentowane zostały wystawy oraz widowisko – taneczno muzyczne.

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 26 161,66 zł

kwota dofinansowana – 20 000,00

 

 

 

 

Tytuł: MOBILNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH W PLENERZE

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozwój Infrastruktury Kultury

Priorytet: Infrastruktura Domów Kultury

 

Data umowy: 01.04.2014

Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.08.2014

 

Projekt dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Opis projektu: W ramach zadania zakupiono wyposażenie do organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze złożone ze średniej, kompletnej mobilnej sceny, zestawu oświetlania plenerowego i zestawu podestów scenicznych z regulowanymi nogami i kompletem wymiennych nóg.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 164 189,80 zł

kwota dofinansowana – 69 987,13 zł

 

1) Tytuł: DNI POŁAŃCA – ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 04.12.2012

Termin realizacji projektu: 01.03.2010 – 01.03.2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji została zorganizowana dwudniowa impreza plenerowa w formie aktywnego weekendu dla całej rodziny. Koncerty, widowisko pirotechniczne, pokazy sportowe, cyrkowe atrakcje dla dzieci, Jarmark Połaniecki to jedne z atrakcji Święta Miasta. Drugi dzień imprezy nawiązywał do tradycji kościuszkowskich i ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 83 175,13 zł

kwota dofinansowana – 19 100 zł

 

 

2.

2) Tytuł: ZAKUP SPRZĘTU I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozwój Infrastruktury Kultury

Priorytet: Infrastruktura Domów Kultury

 

Data umowy: 08.05.2012

Termin realizacji projektu: 14.05.2012 – 30.11.2012

 

Projekt dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Opis projektu: W ramach zadania zakupiono zestaw instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami składający się z: gitar ze statywami, perkusji ze stołkiem, keyboardu ze statywem i taboretem, skrzypiec szkolnych, akordeonu, pianina cyfrowego ze stołkiem, fletów, klarnetu z ustnikiem, saksofonu barytonowy z ustnikiem, trąbki z ustnikiem, kornetu z ustnikiem, eufonii, barytonu, waltorni, sakshorn altu, puzonów, liry marszowej. Z projektu zakupiono również zestawu nagłośnieniowego składającego się z: mikrofonów bezprzewodowych do wokalu w kpl, mikrofonów nagłownych w kpl i przenośnego systemu nagłośnieniowego.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 77 742 zł

kwota dofinansowana – 65 000 zł

 

 

3) Tytuł: DNI SENIORA „Orientalna jesień”

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 19.01.2012

Termin realizacji projektu: 26.08.2011 – 27.03.2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji zrealizowano imprezę kulturalną złożoną z cyklu warsztatów orientalnych o tematyce indyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej i japońskiej oraz Finału Dni Seniora. Wszystkie działania ukierunkowane były na osoby nieaktywne zawodowo. Dni Seniora "Orientalna jesień" poprzez warsztaty artystyczne, wokalne, taneczne, wizażu, florystyczne i rekreacyjne przybliżyły kulturę i zwyczaje innych narodów: Hiszpanii, Włoch, Japonii i Indii.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 17 284,58 zł

kwota dofinansowana – 11 700 zł

 

 

4) Tytuł: DNI POŁAŃCA

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 16.02.2011

Termin realizacji projektu: 20.04.2010 – 30.03.2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji zorganizowano dwudniową imprezę plenerową, która poprzez zróżnicowane działania kulturalno – artystyczne przybliżyła historię miasta i wydarzeń związanych z ogłoszeniem Uniwersału Połanieckiego. Dni Połańca były okazją do zaprezentowania możliwości wokalnych i tanecznych wychowanków z CKiSz i innych placówek edukacyjnych, obejrzenia nowych projektów scenicznych i udziału w niebiletowanych koncertach znanych zespołów muzycznych.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 65 136,85 zł

kwota dofinansowana – 20 000 zł

 

 

5) Tytuł: SOŁECKIE WYDARZENIA KULTURALNE

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 03.02.2011

Termin realizacji projektu: 21.04.2010 – 23.02.2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji zrealizowano na obszarze gminy Połaniec cykl dwóch imprez kulturalnych: Biesiady Połanieckiej i Święta Wsi . Folkowy charakter Sołeckich Wydarzeń Kulturalnych w powiązaniu z oryginalnymi projektami artystycznymi przybliżył zapomniane zwyczaje i obrzędy regionalne oraz tradycje ludowe. Obie imprezy kulturalne okazją do spotkania się mieszkańców, zabawy, odpoczynku i integracji.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu - 19 084,22 zł

kwota dofinansowana – 12 600 zł

 

 

6) Tytuł: DNI KULTURY POŁANIECKIEJ „Świętokrzyskie dźwiękiem malowane”

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 16.02.2011

Termin realizacji projektu: 21.04.2010 – 19.05.2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: W ramach operacji została zorganizowana trzydniowa impreza kulturalna w formie konfrontacji tradycji ludowych, regionalnych z nowoczesnym spojrzeniem na sztukę i kulturę. Dni Kultury Połanieckiej przybliżyły muzykę folkową oraz świętokrzyskie obrzędy i zwyczaje. W trakcie imprezy została zaprezentowana wystawa fotografii „Region świętokrzyski w fotografii”, przedstawienie słowno – muzyczne „Świętokrzyskie dźwiękiem i słowem malowane”, teatr tańca „Świętokrzyskie czarownice” oparty na zwyczajach nocy świętojańskiej. Podczas Dni Kultury Połanieckiej odbył się plener malarski „Pasiak Świętokrzyski”i „Świętokrzyski festiwal młodych talentów”. Podczas finału zagrały trzy, nietypowe zespoły folkowe.

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 29.664,58 zł

kwota dofinansowana – 20.000 zł

 

 

7) Tytuł: SYLWESTER POD GWIAZDAMI 2010

 

 

Projekt zrealizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 4: LEADER

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Małe projekty”

 

Data umowy: 16.02.2011

Termin realizacji projektu: 21.04.2010 – 29.04.2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

Opis projektu: Celem zadania było stworzenie ciekawej, bezpłatnej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Połaniec i nie tylko, pozbawionych możliwości bezpośredniego dostępu do teatru, opery, filharmonii i dóbr narodowych. Cykl spotkań z kulturą służył aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku. Projekt miał pokazać, że sztuka, muzyka klasyczna i teatr nie są nudne, nie ograniczają i nie tworzą barier dla nikogo. W ramach zadania zostało zrealizowane dziewięć interesujących wydarzeń kulturalnych: koncert muzyki filmowej, koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, koncert familijny Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, spektakl baletowopantomimiczny w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, dwa spektakle taneczne w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca oraz trzy spektakle teatralne z obsadą Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

 

Wartość projektu:

 

całkowita wartość projektu – 29. 460,61 zł

kwota dofinansowana – 16.600 zł