Teatralne

Grupa Teatralna   "Kameleon" - skład ulega ciągłej rotacji, gdyż miłośnicy sztuki aktorskiej wraz z upływem lat zmieniają miejsce nauki i zamieszkania.
Mimo tych oczywistych niesprzyjających realiów "Kameleon" trwa, mieni się różnorodnością poczynań i ma znaczny dorobek artystyczny -  baśni scenicznych, spektakli teatralnych  odbieranych żywo przez młodszą i starszą widownię, programy okolicznościowe uświetniające ważne uroczystości lokalne i państwowe oraz wielokrotne uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Artystycznej o Tematyce Kościuszkowskiej uwieńczone za każdym razem osiągnięciem I miejsca, a nawet w 2000 roku Grand Prix.
Głównym celem zajęć teatralnych jest jednak przede wszystkim działanie na rzecz kultury języka. Uczestnicy zdobywają umiejętność poprawnego posługiwania się żywym słowem tak przydatną w życiu.
Dziecięco-młodzieżowy zespół pełni ważną rolę kulturową w środowisku Połańca, w którym brak profesjonalnego teatru.
Zapraszamy wszystkich chętnych, by próbowali swych sił na scenie w teatrze "Kameleon"