Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Konkurs Fotograficzny

{phocagallery view=category|categoryid=234|imageid=10209|float=left}

 

Zapraszamy do udziału w konkursie


Jesienne ujęcie Połańca”

 

 

Regulamin w załączniku:

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Jesienne ujęcie Połańca”

 

I. Przepisy ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu

  i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 2. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem pracowników CKiSz

  i członków Jury.

 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

 

II. Przepisy dotyczące prac

 

 1. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 3 fotografie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Konkursu prac o niskiej rozdzielczości.

 3. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli należy wysłać na e-mail: pitpolaniec@gmail.com lub przesłać na adres organizatora bądź osobiście:

Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu

Plac Uniwersału Połanieckiego 1

28-230 Połaniec z dopiskiem – Konkurs Fotograficzny

 1. Każda praca powinna zostać oznaczona:

  imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Dane powinny być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie -Open Office-Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.

 2. Do pracy należy dołączyć:

– podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Jesienne ujęcie Połańca” w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.

– Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.

 1. Z chwilą przekazania prace przechodzą na własność Organizatorów.

 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac odrzuconych.

 

III. Terminarz

 

  1. 1. Termin nadsyłania prac – 18.10.2014r. – 27.11.2014r.
   2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
   3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów.
   4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą

   elektroniczną lub telefoniczną..
   5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie facebook – Punkt Informacji

  2. Turystycznej w Połańcu i www.centrum.polaniec.pl

 

IV. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

V. Wykorzystanie prac

1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie facebook – Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu i www.centrum.polaniec.pl

2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,

materiałach promujących oraz w artykułach pokonkursowych.

3. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu Konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

4. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, wymaganych w pkt. II poz. 5. niniejszego regulaminu.

 

VI. Kontakt

 

 1. Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu

  Plac Uniwersału Połanieckiego 1

  28-230 Połaniec

E-mail: pitpolaniec@gmail.com

tel. 15/832-32-28

Skip to content