Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Wypożyczalnia strojów

Wszystkie zainteresowane osoby, które wyraziły zainteresowanie wypożyczeniem strojów zachęcamy do skorzystania z zasobów Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Stroje do obejrzenia i wypożyczenia w CKiSz od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 lub po telefonicznym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za garderobę.

Wypożyczenie strojów –

stroje krakowskie – 30 zł

– stroje szlacheckie – 50 zł

– strój Mikołaja – 15 zł

– pozostałe – 12 zł

– maski, czapki – 10 zł

Opłat nie pobiera się za wypożyczenie strojów, dekoracji od placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednostek (tj. ŚDS, WTZ) oraz Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Połaniec na potrzeby realizacji działalności statutowej.

Skip to content