Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Koncert zespołu „Ludożercy z innej wsi”

Kolejna propozycja w ramach Dni Kultury Połanieckiej – koncert zespołu „Ludożercy z innej wsi” – Malwina Paszek & Tomek Grdeń.
Niedziela, 4 października godz. 18.00. Zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Bezpłatne wejściówki czekają w kasie CKiSz.
Liczba miejsc ograniczona !!
Koncert Ludożercy z iinej wsi

Koncert  odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym z wypełnieniem 50% publiczności z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa – prosimy o zapoznanie się z;  

WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCHW CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE http://centrum.polaniec.pl/kategoria-dzialalnosc/49-ogloszenia/1846-wytyczne-w-czasie-epidemii

Wejściówka  ważna jest wyłącznie z podpisanym przez uczestnika oświadczeniem o stanie zdrowia.

Koncert Ludożercy z iinej wsi

Wzór oświadczenia:

 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

Miejsce, data ………………………… Czytelny podpis ………………………………..

 

  1. gromadzenie oraz przetwarzanie danych następuje zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,). Zebrane dane przechowywane są przez okres 14 dni i mogą zostać udostępnione wyłącznie do ewentualnego wglądu GIS.
  2. podanie numeru telefonu nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości , tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
Skip to content