Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

KONKURS FERYJNY – MÓJ ZWIERZAK

KONKURS FERYJNY – MÓJ ZWIERZAK
Co trzeba zrobić?
Zrób zdjęcie swojemu zwierzakowi i narysuj go dowolną metodą.
Wrzuć w komentarzu na facebooku obydwa portrety.
Pamiętajcie liczy się Wasza kreatywność.
Trójka autorek/autorów najciekawszych zgłoszonych portretów wygrywa bezterminowy bilet do Kina Impresja w Połańcu.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17.12.2020 r. włącznie.
REGULAMIN  czytaj więcej….

1. Konkurs odbywa się na facebooku

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

i jest organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności, nie jest on organizatorem konkursu, ani nie jest z nim w żaden sposób związany.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Konkurs trwa w dniach 11.01.2021-.17.01.2021.
4. Nagrodą w konkursie dla 3 zwycięzców są bezterminowe bilety kinowe na dowolny seans 2d w Kinie Impresja w Połańcu.
5. Wyniki ogłoszone zostaną w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.
6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski, które umieszczą w wyznaczonym miejscu komentarz z pracą konkursową (zdjęciem oraz grafiką/zdjęciem grafiki). Osoby poniżej 18 r.ż. muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora. w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
7. Każdy uczestnik może umieścić tylko jeden komentarz z pracą konkursową, komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę.
8. W konkursie nagradzane są najciekawsze prace, a zwycięzców wyłoni 3-osobowe Jury złożone z pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
9. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcom otrzymanie nagród. Zwycięzca ma 7 dni od momentu ogłoszenia wyników na podanie kontakt z organizatorem i podanie danych, w przeciwnym razie wybrana zostanie kolejna praca konkursowa.
10. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa, a zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.
Powodzenia

Skip to content