Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Widowisko muzyczne „WOLNOŚĆ”

WOLNOŚĆ – Ocalić od zapomnienia.

Po raz trzeci nasza zdolna młodzież tworząca Artystyczną Grupę Musicalową działającą w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu otrzymała dofinansowanie z programu grantowego Działaj Lokalnie 2022 na realizację widowiska muzycznego „WOLNOŚĆ ocalić od zapomnienia”. Widowisko będzie swoistą formą przekazu prawdy powtarzanej od lat: „nawet człowiek ograniczony murem zewnętrznego przymusu może być wewnętrznie wolny”. Widowisko muzyczne opierało się będzie na twórczości artystów, którzy umiłowali sobie wolność w szerokim tego słowa znaczeniu: wolność narodową, wolność do własnych przekonań, wolność do wiary i do wyrażania siebie. Celem projektu jest pobudzenie do aktywności społecznej i artystycznej młodych ludzi poprzez stworzenie im możliwości wymiany myśli i spostrzeżeń w ważnej dla każdego człowieka kwestii – WOLNOŚCI.

Przygotowania do premiery zaplanowanej na 10 – 11 grudnia ruszyły pełną parą. Trwają próby i spotkania warsztatowe przy nieocenionym wsparciu Pani Marzeny Drożdżowskiej. Przed młodzieżą długie godziny prób i ćwiczeń, jak również szycia i przygotowywania dekoracji …… A wszystko po to, by kolejny raz pokazać, że muzyka to pasja i sposób na ciekawe życie.

W imieniu Artystycznej Grupy Musicalowej dziękujemy Fundacji Aktywizacji i Rozwoju z Panią Magdaleną Marynowską na czele i Jackowi Nowakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za ogromne wsparcie i zrozumienie artystycznych potrzeb połanieckiej młodzieży.

Gwarantujemy bezpłatne wejściówki na widowisko do odebrania w kasie CKiSz. Szczegółowe informacje wkrótce.

ocalic od zapomnienia

Skip to content