Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Witamy na stronie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Zmieniamy się dla Was!

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu otrzymało Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

 

W listopadzie 2011 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok- Rozwój Infrastruktury Kultury, Priorytet III – Infrastruktura Domów Kultury. Celem programu było wsparcie i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Ocenie formalnej i merytorycznej w ramach priorytetu zostało poddane 479 wniosków z całej Polski. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja powołana przez Ministra wybrała do realizacji najlepsze projekty. Nasz wniosek zajął 56 miejsce w klasyfikacji punktowej, a Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu otrzymało dotację w wysokości 65 000,00 złotych, na realizację zadania „Zakup sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu”.


Lista wniosków, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury na stronie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Skip to content